دپارتمان

-

(Total 2 Votes : 5 of 5)

شرایط همکاری با معرفین و بازاریابان

شرکت نیتاران پارس در راستای گسترش بازاریابی و فروش خدمات طراحی سایت خود شرایط ویژه ای برای معرفین و بازاریابان در نظر گرفته است.

هر کس می تواند با معرفی خدمات شرکت نیتاران پارس طبق شرایط زیر از پورسانت فروش بهره مند شود.

نکات مهم:

- پورسانت معرفی / بازاریابی بصورت پلکانی مطابق با جدول زیر برآورد و حداکثر تا 24 ساعت پس از تسویه حساب هر قرارداد به معرف/بازاریاب پرداخت می شود.

- اطلاعات معرفین / بازاریابان نزد شرکت محفوظ می ماند و کارفرما از هویت معرفین/بازاریابان مطلع نخواهد شد.

- کلیه اشخاص در هر سمت می توانند با معرفی شرکت نیتاران به مجموعه ای که در آن فعالیت می کنند نیز از مزایای همکاری بهره مند شوند.

- معرف باید قبل یا هنگام عقد قرارداد مستقیما با شرکت نیتاران مکاتبه نموده و درخواست معرفی قرارداد خود را ثبت نماید. بدیهی است چنانچه پس از عقد قرارداد درخواستی مبنی بر معرفی آن قرارداد در سیستم مالی شرکت ثبت نشده باشد آن قرارداد بدون معرف ثبت می شود.

 

جدول پلکانی معرفی و بازاریابی

مبلغ قرارداد طراحی سایت

پورسانت

تا 2،500،000 تومان

10%

از 2،500،000 تا 10،000،000 تومان

15%

از 10،000،000 تا 30،000،000

20%

از 30،000،000 به بالا

25%

 

 

جدول امتیاز فروش در تعداد

1

0

از 2 تا 4 قرارداد

3%

از 5 تا 10 قرارداد

10%

از 11 تا 20 قرارداد

20%

از 20 قرارداد به بالا

25%

 

 

مثال: کسی که معرف یک قرارداد طراحی سایت 3،000،000 تومانی می باشد طبق جدول اول 15% پورسانت که برابر است با 450،000 تومان دریافت می کند.

کسی که قبلا یک قرارداد را به هر مبلغ معرفی کرده است و قرارداد دوم را به مبلغ 5،000،000 تومان معرفی می کند مطابق با جدول اول 15% از قرارداد که برابر است با 750،000 تومان دریافت می کند و علاوه بر آن به دلیل اینکه قرارداد دوم خود را معرفی می کند طبق جدول دوم 3% دیگر دریافت می کند که برابر است با 150،000 تومان . بنابر این بابت قرارداد دوم خود جمعا 750،000+150،000= 900،000 تومان دریافت می کند.