02149225

021 - 49138000

دوربین مدار بسته

عرضه مستقیم انواع دوربین های مدار بسته و سیستم های نظارت تصویری

نقشه های گوگل مپ "دوربین های کنترل سرعت" را از نرم افزارهای خود حذف می کنند. به نظر می رسد نقشه های گوگل مجبور به حذف هشدارهای &q ...
شرکت داهوا Dahua Technology USA Inc. راهکارهای نظارت تصویری، کنترل دسترسی و اینترکام را در نمایشگاه ISC West نمایش می دهد. سوال: سال اول شرکت ...